Κάρτα κατοίκου Εκτύπωση
Παρασκευή, 28 Οκτώβριος 2011 09:53

   Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του μέτρου της ελεύθερης στάθμευσης με την παραχώρηση Σήματος Κατοίκου στους μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προχωρήσει στην εφαρμογή του μέτρου και για το έτος 2012.


      Η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς ΄Ιων. Δραγούμη – Λεωφ. Νίκης – Νικ. Γερμανού – Αγγελάκη – Εγνατία (ζυγοί οικοδομικοί αριθμοί) χαρακτηρίζεται ως περιοχή σήματος κατοίκου Θ1, οι δε κάτοχοι του Σήματος αυτού θα μπορούν να σταθμεύουν ελεύθερα μόνον στην περιοχή Θ1.
      Η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Εθν. Αμύνης – Αγ. Δημητρίου
(ζυγοί οικοδομικοί αριθμοί) – Ι. Δραγούμη – Εγνατία  (μονοί οικοδομικοί αριθμοί) χαρακτηρίζεται ως περιοχή  Σήματος Κατοίκου Θ2, οι δε κάτοχοι του Σήματος αυτού θα μπορούν να σταθμεύουν ελεύθερα μόνον στην περιοχή Θ2.
      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι οι οποίοι έχουν μόνιμοι κατοικία (όχι επαγγελματική στέγη) στις περιοχές Θ1 και Θ2 και υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση προκειμένου να τους παραχωρηθεί Σήμα Μόνιμου Κατοίκου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην 1η Δημοτική Κοινότητα (οδός Παύλου Μελά 40
Τηλ. 2310268782).

           ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
• ΑΙΤΗΣΗ (από την υπηρεσία)
• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (από την υπηρεσία)
• ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ (τελευταίο)
• Ε1 ΕΦΟΡΙΑΣ 2011
• Ε2 ΕΦΟΡΙΑΣ 2011 (σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλα ακίνητα στο δηλούμενο πολεοδομικό τετράγωνο)
• Ε9 (του έτους που αναφέρεται το ακίνητο)
• ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ (και τις δυο σελίδες του τελευταίου λογαριασμού)
• ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης Ι.Χ σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας)
• ΔΙΠΛΩΜΑ (σε ισχύ)

           ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ
• ΑΙΤΗΣΗ (από την υπηρεσία)
• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (από την υπηρεσία)
• ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ (τελευταίο)
• Ε1 ΕΦΟΡΙΑΣ 2011
• ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ (σε ισχύ, ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ή το Ε1 με την σφραγίδα της εφορίας όπου φαίνεται το ενοίκιο)
• ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
• ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ (και τις δυο σελίδες του τελευταίου λογαριασμού)
• ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης Ι.Χ σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας)
• ΔΙΠΛΩΜΑ (σε ισχύ)

Για τους κατοίκους οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι Σήματος Κατοίκου ισχύουν τα εξής :

           ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (από την υπηρεσία)
• ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ (και τις δυο σελίδες του τελευταίου λογαριασμού)
• ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης Ι.Χ σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας)
• ΔΙΠΛΩΜΑ (σε ισχύ)

           ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ
• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (από την υπηρεσία)
• ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ (σε ισχύ, ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ή το Ε1 με την σφραγίδα της εφορίας όπου φαίνεται το ενοίκιο)
• ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
• ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ (και τις δυο σελίδες του τελευταίου λογαριασμού)
• ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης Ι.Χ σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας είναι σε πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας)
• ΔΙΠΛΩΜΑ (σε ισχύ)


ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ


Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει  στις 2  Νοεμβρίου 2011 ώρες κοινού 08:00 έως 14:00