Στο Αρχοντικό της Θεοφίλου Εκτύπωση
Κυριακή, 28 Μάρτιος 2021 16:38
2021-03-28-12-47-21-423_copy_300x400_copy_120x160Στο Αρχοντικό της Θεοφίλου 
Το κτίσµα επί της οδού Θεοφίλου 13 έχει κτιστεί γύρω στο 1850, ως μουσουλμανική κατοικία. Είναι ένα τριώροφο κτίριο µε ηµιυπόγειο, ανώγειο και όροφο, µε τετράρριχτη κεραµοσκεπή στέγη. Έχει συνολικό εµβαδόν 517 τ.µ. και το εµβαδόν του οικοπέδου είναι 493 τ.µ.
Στο κέντρο τοποθετείται ο κοινόχρηστος χώρος της σάλας και στις δύο πλευρές τα δωµάτια. Τα δύο γωνιακά δωµάτια του ορόφου προβάλλουν από το ορθογώνιο της κάτοψης και δηµιουργούν σαχνισιά που καταλήγουν σε δύο τριγωνικά αετώµατα, από τα οποία σώζόταν µόvο το αvατολικό πριν ξεκινήσει η αποκατάσταση του από τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.Το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο με απόφαση του 1979. Στη σύνθεση κυριαρχούν στοιχεία της νεοκλασικής και εκλεκτικιστικής αρχιτεκτοvικής ενταγµέvα σε ένα πνεύµα ροµαντισµού, που εκφράζεται με τα διακοσμητικά στοιχεία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση της καµπύλης και η µορφολογία των οροφών, τωv κουφωµάτωv και των κορνιζωµάτων. Από τα πιο αξιόλογα στοιχεία των όψεωv είναι τα ξύλιvα φορούσια, τα φατνώµατα στα δύο σαχνισιά, οι κορνίζες στις κάθετες γωνίες, οι επάλληλες κορνίζες στο αέτωµα και το γείσωµα της στέγης.