Τα φύλλα του φθινοπώρου... Εκτύπωση
Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2020 09:49
MAKEUP_2020110418215932_save_copy_333x250Τα φύλλα του φθινοπώρου... 
Τι χρώμα... Τι τοπίο! 
Η φύση και πάλι κάνει το θαύμα της... 
Και εκεί που όλα είναι μαύρα... μας απαντά σε τόσο έντονο φόντο.... P01104-1148381_copy_333x250
Έτσι είναι η ζωή... Όλα κάνουν τον κύκλο τους! 
Και ξανά προς τη δόξα τραβούν! 1604499934467_copy_375x281