Μια ανάσα!!! Εκτύπωση
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 19:32
MAKEUP_2020112413272979_save_copy_360x270Μια δυσβάσταχτη καθημερινότητα...
Ένας κλοιός ασφυκτικός...Και όμως ψάχνουμε ακόμα πινέλα για βάλουμε χρώμα... 
Λίγο από το παρελθόν, κάτι από το παρόν αναζητούμε τις ισορροπίες μας για να ξεχαστούμε για λίγο. Ρ

https://youtu.be/e1xf_eQRJkg